naudojimo sąlygos

1. intelektinė nuosavybė.

paslauga, svetainė ir visa informacija ir (arba) turinys, kurį matote, girdite ar kitaip patiriate svetainėje ("turinys"), yra saugomi Kinijos ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų ir priklauso usa-panel. net arba jo patronuojanti įmonė, partneriai, filialai, bendradarbiai ar trečiosios šalys. usa-panel.net suteikia jums asmeninę, neperleidžiamą, neišskirtinę licenciją naudoti svetainę, paslaugą ir turinį, kad galėtumėte spausdinti, atsisiųsti ir saugoti jūsų pasirinkto turinio dalis, jei: (1) tik naudoti šias turinio kopijas savo vidiniais verslo tikslais arba asmeniniais, nekomerciniais tikslais; (2) nekopijuoti ir neskelbti turinio jokiame tinklo kompiuteryje ir neperduoti, neplatinti ar netransliuoti turinio jokioje laikmenoje; (3) jokiu būdu nekeiskite ar nekeiskite turinio, neištrinkite ar nekeiskite jokių autorių teisių ar prekių ženklų pranešimų. dėl šios licencijos jums neperduodamos jokios teisės, nuosavybės teisės ar interesai į bet kokį atsisiųstą turinį ar medžiagą. usa-panel.net pasilieka visas nuosavybės teises ir visas intelektinės nuosavybės teises į bet kokį turinį, kurį atsisiunčiate iš svetainės, atsižvelgiant į šią ribotą licenciją asmeniniam naudojimui turiniu, kaip nurodyta čia. negalite naudoti jokių visoje svetainėje esančių ženklų ar logotipų be aiškaus raštiško prekės ženklo savininko sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Jūs negalite atspindėti, nubraukti ar įrėminti pagrindinio puslapio ar kitų šios svetainės puslapių jokioje kitoje svetainėje ar tinklalapyje. Jūs negalite jungti „giliųjų nuorodų“ prie svetainės, ty kurti nuorodas į šią svetainę, kurios apeina pagrindinį puslapį ar kitas svetainės dalis be raštiško leidimo.


2. garantijų atsisakymas.

usa-panel.net nesuteikia jokių aiškių, numanomų garantijų ar pareiškimų, susijusių su jokiu produktu arba svetaine, paslauga ar turiniu. usa-panel.net aiškiai atsisako bet kokių garantijų, tiesioginių, numanomų, įstatymų numatytų ar kitokių, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir jokio pažeidimo, susijusių su gaminiais, svetainė, paslauga ir content.usa-panel.net negarantuoja, kokios svetainės ar paslaugos atliekamos funkcijos bus nepertraukiamos, savalaikės, saugios ar be klaidų, arba kad bus pašalinti svetainės ar paslaugos trūkumai. corrected.usa-panel.net negarantuoja turinio tikslumo ar išsamumo arba kad bet kokios turinio klaidos bus ištaisytos. svetainė, paslauga ir turinys pateikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip pasiekiami“.

usa-panel.net lankytojų IP adresai yra periodiškai peržiūrimi ir analizuojami, kad būtų galima stebėti ir efektyviai tobulinti tik mūsų svetainę, ir jie nebus bendrinami už usa-panel.net ribų.

apsilankymo svetainėje metu galime paprašyti jūsų kontaktinės informacijos (el. pašto adreso, telefono numerio, fakso numerio ir siuntimo/sąskaitų išrašymo adresų). Ši informacija renkama savanoriškai – ir tik gavus jūsų sutikimą.

 

3. atsakomybės apribojimas.

usa-panel.net jokiu atveju nebus atsakingas pirkėjui ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pasekminę, baudžiamąją ar pavyzdinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas santaupas ar verslo galimybių praradimą). iš arba yra susijęs su (i) bet kokiu produktu ar paslauga, kurią teikia arba turi teikti usa-panel.net, arba dėl nesugebėjimo juo naudotis; (ii) dėl svetainės, paslaugos naudojimo arba negalėjimo ja naudotis, arba turinį, (iii) bet kokią operaciją, vykdomą per svetainę arba palengvintą jos; (iv) bet kokią pretenziją, susijusią su klaidomis, praleidimais ar kitais svetainės, paslaugos ir (arba) turinio netikslumais; (v) neteisėta prieiga prie arba jūsų perdavimų ar duomenų, (vi) pareiškimų ar bet kurios trečiosios šalies elgesio svetainėje ar paslaugoje aliteravimas; (vii) bet koks kitas dalykas, susijęs su produktais, svetaine, paslauga ar turiniu, net jei tai yra JAV skydelis. net buvo informuotas apie tokios žalos galimybę.

Vienintelė usa-panel.net prievolė ir atsakomybė už gaminio defektus yra usa-panel.net pasirinkimu pakeisti tokį brokuotą gaminį arba grąžinti klientui jo sumokėtą sumą, todėl jokiu būdu usa-panel.net atsakomybė neviršija pirkėjo pirkimo kaina. pirmiau nurodyta teisių gynimo priemonė priklauso nuo pirkėjo raštiško pranešimo apie trūkumą ir nekokybiškos prekės grąžinimo per šešiasdešimt (60) dienų nuo įsigijimo. pirmiau nurodyta priemonė netaikoma gaminiams, kurie buvo netinkamai naudojami (įskaitant, bet neapsiribojant, statinę iškrovą), nepriežiūra, nelaimingi atsitikimai ar modifikacijos, arba gaminiams, kurie buvo lituoti arba pakeisti surinkimo metu arba kurių negalima išbandyti kitaip. jei esate nepatenkinti svetaine, paslauga, turiniu ar naudojimo sąlygomis, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nustoti naudotis svetaine. naudodamiesi svetaine pripažįstate, kad ja naudojatės tik savo rizika.

Top